Palvelut

Kosteus- ja vahinkokartoituksilla selvitämme mm. rakennekosteusmittauksin rakenteiden kosteusteknisen tilanteen sekä vesivahinkotapauksissa vaurioiden laajuuden, vaurionaiheuttajan sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vahinkokartoitus dokumentoidaan suoraan vakuutusyhtiöiden käyttämään vahinkojärjestelmään, jossa tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti vahinkokäsittelijöille. Järjestelmä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja antaa asiakkaalle ajantasaista tietoa korjaustoimenpiteiden etenemisestä. Kosteuskartoittajamme ovat rakennusalan tutkinnon (rakennusinsinööri) lisäksi suorittaneet Kiinteistöalan Koulutussäätiön Ammatillisen Oppilaitoksen kosteuden mittaajan koulutuksen. Näin varmistamme suorittamiemme mittauksien laadun asiakkaillemme.

PINTAMITTAUS

Pintakosteuden osoittimella tapahtuvaa rakenteen kosteuspitoisuuksien tarkastusta kutsutaan puhekielessä pintamittaukseksi. Pintamittaus perustuu vertailuarvoihin kuivaksi tiedetyn ja mahdollisesti kostean alueen välillä. Kyseinen menetelmä on pintoja rikkomaton ja kokenut pintakosteuden osoittimen käyttäjä löytää hyvinkin tarkasti alueet, joilla on kohonneita kosteuspitoisuuksia. Pintamittausta käytetään usein tiloissa, joihin ei voida tehdä mittareikiä esim: märkätilat. Pintamittaustulosten perusteella tehdään päätös onko tarvetta suorittaa tarkempia rakennekosteusmittauksia.

RAKENNEKOSTEUSMITTAUS

Rakennekosteusmittaukset suoritetaan rakenteeseen poratuista mittarei’istä. Mittarei’istä selvitetään mitattavan rakenteen rakennekerrokset ja rakennekerrosten tarkka kosteuspitoisuus. Mittareikien tekemistä jatketaan niin kauan, että mittaustulosten perusteella rakenteen kosteuspitoisuus on normaali kaikissa rakennekerroksissa. Rakennemittaukset pyritään suorittamaan siten, että poratut mittareiät eivät jää näkyville, vaan ne pyritään sijoittamaan listojen ja kiinteiden kalusteiden alle.

MYYNTIKARTOITUS

Asunto- ja kiinteistökauppojen yhteydessä suoritettavia kosteusmittauksia suoritamme pintakosteusmittauksena ja aistinvaraisin havainnoin. Mittaus suoritetaan märkätiloihin ja keittiöihin, sekä vesikalusteiden /-laitteiden läheisyyteen ( mm lämpöputket)

MITTAUSTULOKSET

Teemme kaikista kosteusmittauksistamme puolueettoman kirjallisen raportin, joka toimitetaan mittauksen osapuolille sähköpostilla ja/tai kirjallisena postissa. Raportista selviää alueet, joilla rakenteissa kohonneita kosteuspitoisuuksia, syy kohonneisiin kosteuspitoisuuksiin sekä korjausehdotus.

ASBESTIKARTOITUS

Selvitämme asbestikartoituskäynnin aikana talon rakenteissa käytettyjen asbestipitoisten rakennusmateriaalien sijannin sekä määrän. Kartoituksen yhteydessä voidaan myös selvittää muiden haitta-aineiden (PAH, PCB, raskasmetallit) esiintyminen (AHA-kartoitus). Epäselvissä tapauksissa otetaan materiaalista näyte, joka toimitetaan laboratorioon tutkittavaksi. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen uuden asbestilainsäädännön mukaan tulee ennen remontti- ja purkutöiden aloittamista tehdä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä asbestikartoitus. Tämän tarkoitus on varmistaa asbestia ja muita haitta-aineita mahdollisesti sisältävien rakenteiden purku oikealla menetelmällä ja sitä kautta taata turvallisuus sekä saneerausliikkeen työntekijöille että talon asukkaille. Käytämme ottamiemme materiaali- ja ilmanäytteiden tutkimiseen ainoastaan ulkopuolisia, puolueettomia laboratorioita.Asiakas saa asbestikartoitusraportin kartoituskäynnistä lukien päivässä-parissa. Mikäli kartoituskäynnin aikana esiintyi tarvetta ottaa materiaalinäytteitä, toimitetaan raportti analyysituloksineen noin viikossa. Asbestin käyttö alkoi 1930-luvulla ja sitä on käytetty rakentamisessa vielä 1980-luvullakin. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 1994 alusta Rakenteissa oleva asbesti ei ole terveydelle vaarallista, eikä ehjiä asbestipitoisia materiaaleja ole erikseen tarvetta poistaa rakennuksesta. Vaara liittyy asbestipitoisten materiaalien purkamiseen sekä rikkoontuneisiin asbestipitoisiin materiaaleihin, joista leviää ilmaan terveydelle haitallista pölyä ja kuituja. Altistuminen asbestipölylle voi aiheuttaa erilaisia mm. keuhkosairauksia. Asbestia koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistui 1.1.2016. Tämän myötä vuoden alussa astui voimaan uusi asbestilaki ja -asetus. Tausta lainsäädännölle on EU:n direktiivissä, sekä kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksessa. Lain tarkoituksena on turvata niin asukkaiden kuin asbestin parissa työskentelevien turvallisuutta entistä paremmin.


VAHINKOKORJAUKSET

Suoritamme kaikenlaisten vahinkotapahtumien ja rakennevikojen purku- ja korjaustyöt ammattitaidolla. Olemme tehneen vahinkokorjauksia eri vakuutusyhtiöille yli 20 vuotta. Vahinkokorjauksen yhteydessä selvitetään vakuutusyhtiön korvaama osuus ja sen ulkopuoliset korjaustyöt sovitaan erikseen asiakkaan kanssa ennen työhön ryhtymistä. Olemme verkostoituneet paikallisten LVI- , sähkö- ja siivousurakoitsijoiden kanssa, joten voimme suorittaa korjaustyöt avaimet käteen periaatteella. Asiakkaan tarvitsee vain valita mieluisat pintamateriaalit ja hyväksyä suoritetut työt. Meiltä voi tilata myös vahinkokorjausten yhteydessä tehtäviä materiaali- ja tilamuutostöitä. Muistathan hakea työkustannuksista kotitalousvähennystä.

RAKENNUSREMONTIT

Suoritamme huoneistojen ja liikehuoneistojen korjaushankkeita asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Meillä on palveluksessamme rakentamisen moniosaajia vuosien kokemuksella. Meidän kautta mm. materiaalihankinnat onnistuu vaivattomasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Remontit suoritetaan yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti joko osaremonttina tai avaimet käteen periaatteella loppusiivousta myöten. Muistathan hakea työkustannuksista kotitalousvähennystä.

UUDISRAKENTAMINEN

Rakennamme uudisrakennuskohteita Itä-Lapin alueella. Soita ja kysy lisää

Kuivausta käytetään silloin, kun kyse lyhytaikaisesta kosteusvaikutuksesta rakenteessa, eivätkä rakennusmateriaalit ole alkaneet homehtua eikä lahoa esiinny.

TILAKUIVAUS

Tilakuivausta käytetään kuivauksissa, joissa kuivattava alue on huomattavan suuri ja/tai kuivattava rakenne on puu- tai levyrakenne ( Esim. puiset alapohjat ). Kuivauksessa käytetään ilmakuivaimia ja erilaisia puhaltimia.

IR-PIKAKUIVAUS

IR-pikakuivausessa Pohjois-Suomen Kuivaustekniikan kehittämää IR-kuivainta. Kuivaus tapaa käytetään massiivisten betoni ja tiilirakenteiden kuivaukseen. IR-pikakuivausta käytetään yleensä suhteellisen pienialaisissa kuivauksissa, esimerkiksi märkätiloissa maanvaraisen betonilaatan kuivaukseen.

IMU- / PUHALLUSKUIVAUS

Imu-/ puhalluskuivausta käytetään kerroksellisissa rakenteissa, joissa kuivattava rakenneosa on toisen rakennekerroksen alla ( esim. alapohjan kaksoislaattarakenteen eristetila. ). Kuivauksessa porataan pintakerrokseen reikiä, joista kuivaa ilmaa johdetaan voimakkailla puhaltimilla kuivattavaan rakenneosaan. Jokainen kuivauskohde on erilainen ja kohteen tarvitsemat kuivaustoimenpiteet valitaan tapauskohtaisesti. Valintaan vaikuttavat kuivauksen, korjaustoimenpiteiden laajuus sekä rakennuksessa käytetyt rakenneratkaisut.


Palvelun tuottaa Fokus-Visual
Etelä-Lapin Rakennus Oy Copyright (c)2019, All Rights Reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän